Trauma : ett tveeggat narrativ om våldtäkt och som stöd i bevisprövning av våldtäkt

DSpace Repository

Trauma : ett tveeggat narrativ om våldtäkt och som stöd i bevisprövning av våldtäkt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Trauma : ett tveeggat narrativ om våldtäkt och som stöd i bevisprövning av våldtäkt
Author Edgren, Monika
Research Centre Centre for Sexology and Sexuality Studies
Date 2016
Swedish abstract
Skam och skuld har följt våldtäktsoffer genom århundraden, men deras berättelser om dessa känslor är inte individuella. De bygger på förväntningar hos lyssnare, på platsbundna konventioner, på patriarkal makt och är historiskt specifika. Hjälpverksamheters individperspektiv där traumamotivet är centralt är därför problematiskt eftersom de skalar bort det samhälleliga sammanhanget. Utgångspunkten för denna undersökning är att analyser av berättelser om våldtäkt måste sättas i ett historiskt och kontextuellt perspektiv som visar hur våldtäkter begripliggörs och berättelser vinner erkännande i det samhälle där de äger rum. Upplevelser av våldtäkt har tolkats på skilda sätt genom historien. Känslan trauma introducerades i sammanhang med våldtäkt med radikalfeminismens framväxt. Utifrån kunskapsteoretiska och feministiska perspektiv diskuteras i denna artikel hur traumamotivet kopplats till sexuellt våld, samt närläses ett våldtäktsfall där traumamotivet används i bevisprövningen. Undersökningen visar att målsäganden gestaltar en kropp som svarar mot beskrivningen av trauma. Skamkänslan görs central genom att gestaltningen följer hjälpverksamheters manualer för omhändertagande av våldtäktsoffer. Förutom att frammana skam privilegierar traumamotivet negativa känslor som förminskar, försvagar och skapar hjälplöshet och i förlängningen bidrar till underordning av i synnerhet kvinnliga positioner.
Link http://retfaerd.org/retfaerd-nr-154-20163/trauma-e... (external link to publication)
Publisher DJØF Publishing
Host/Issue Retfaerd : Nordic Journal of law and Justice;3
Volume 39
ISSN 0105-1121
Pages 17-30
Language swe (iso)
Subject våldtäkt
traumanarrativ
gestaltning
bevisprövning
historisering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/22453 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics