Strategic leadership in the media industry - about managing today's dynamic business environment

DSpace Repository

Strategic leadership in the media industry - about managing today's dynamic business environment

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Strategic leadership in the media industry - about managing today's dynamic business environment
Author Amin, Sandra ; Sand, Tova
Date 2017
Swedish abstract
I dagens snabbt utvecklande samhälle krävs det av att organisationer arbetar aktivt med att vara och förbli konkurrenskraftiga. Att använda sig av strategiskt ledarskap kan ses som ett hjälpande verktyg för att hantera den dynamiska omgivningen. Mediebranschen är en av de branscher som ständigt präglas av innovation och förändring. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ledningen arbetar strategiskt för att kunna föregripa den dynamiska och oförutsägbara omvärlden. Kvalitativ metod har tillämpats och empiri har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med sju chefer på små medieföretag i Malmöregionen. Studien grundar sig i ett flertal teorier som behandlar strategi och strategiskt ledarskap sett ur ett chefsperspektiv. Cheferna beskriver hur de förhåller sig till den yttre omgivningen respektive den inre organisationen vid utformandet av strategier och hur de ser på strategiskt ledarskap i branschen. Företag som strävar efter att utvecklas bör med fördel skapa sig en balans mellan stabilitet inåt i organisationen och en flexibilitet utåt där de vågar anpassa sig efter marknadens förutsättningar och krav.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Strategiskt ledarskap
Strategi
Mediebranschen
Affärsstrategi
Marknadsstrategi
Flexibilitet
Stabilitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/22470 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics