Mål, en drivkraft i projekt? Hur mål och andra faktorer har betydelse för en projektmedarbetares motivation Has the usage of goals in a project an effect on the motivation? How goals and other elements are of importance for a project member’s motivation

DSpace Repository

Mål, en drivkraft i projekt? Hur mål och andra faktorer har betydelse för en projektmedarbetares motivation Has the usage of goals in a project an effect on the motivation? How goals and other elements are of importance for a project member’s motivation

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mål, en drivkraft i projekt? Hur mål och andra faktorer har betydelse för en projektmedarbetares motivation Has the usage of goals in a project an effect on the motivation? How goals and other elements are of importance for a project member’s motivation
Author Bengtsson, Amanda ; Wredh, Olivia
Date 2017
English abstract
A qualitative study has been made where interviews were used as a method of data collection. Semi-structured interviews have been implemented were the interviewees are people with different ages, different sexes and who has different occupations in different industries. The main purpose with this study is to examine whether, and if so, how goals are of importance for a project member’s motivation. The study also aims to find out if there are other elements that can have importance for the motivation. The result shows that concrete goals make project members motivated in their work. The result also shows that elements like salary, reward, colleagues, responsibility and the feeling of doing a meaningful work have importance for a project member’s motivation. It also shows that how project groups work with goals are important for the motivation, for example all employees need to be aware of the existing goals.
Swedish abstract
En kvalitativ studie har gjorts där intervjuer har använts som metod för insamling av data. Det har genomförts semistrukturerade intervjuer där de som har intervjuats har varit personer med olika åldrar, olika kön och som har olika yrken inom olika branscher. Studien har sitt huvudsyfte i att undersöka om och i så fall hur mål har betydelse för medarbetares motivation. Studien syftar också till att ta reda på om det finns andra faktorer som kan ha betydelse för motivationen. Resultatet visar att konkreta mål leder till att projektdeltagare blir motiverade i sitt arbete. Dessutom säger vårt resultat att faktorer som lön, belöning, kollegor, ansvar och känsla av att göra ett meningsfullt arbete har betydelse för motivationen hos medarbetare i projekt. Det visar sig också att hur mål används, exempelvis att alla medarbetare är medvetna om de mål som finns och att mål följs upp, får en betydelse för motivationen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject mål
motivation
projekt
betydelse
uppföljning
förståelse
faktorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/22471 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics