Berättelser från köket

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Berättelser från köket
Author Stenbeck, Astrid
Date 2016
English abstract
In this study, I examined how cultural beliefs and norms about gender and class have a ected how we view the body, activity and room. I examine how our notions of gender and class code our bodies and the activities that we perform. To investigate this I direct my gaze towards cooking and kitchen from the early 1900s to 2016. By studying how bodies are coded through cultural expressions such as literature, cookbooks and magazines we can move toward an understanding of how we look at di erent bodies. How we look at di erent bodies a ect how we look at the activities that these bodies do and what activities a certain body should do. is in turn a ects how we create, look at and use rooms. Room are coded by which bodies that carry out the activities in the room. e purpose of the study is to look at the room, not as a neutral backdrop to everyday life, but as a re ection of cultural beliefs and norms.
Swedish abstract
I denna studie har jag undersökt hur kulturella föreställningar och normer om genus och klass påverkar hur vi ser på kropp, aktivitet och rum. Jag undersöker hur våra föreställningar om genus och klass har kodat våra kroppar och de aktiviteter som vi utför. För att undersöka detta riktar jag blicken mot matlagning och kök från 1900-talets början till 2016. Genom att studera hur kroppar kodas genom kulturella uttryck såsom skönlitteratur, kokböcker och tidskrifter förstås hur vi ser på olika kroppar. Hur vi ser på olika kroppar påverkar hur vi ser på de aktiviteter som dessa kroppar gör och på vilka aktiviteter som en viss kropp bör göra. Detta påverkar i sin tur hur vi skapar, ser på och använder rum. Rummets kodning påverkas således av vilka kroppar som utför vilka aktiviteter i rummet. Syftet med studien är att se på rum, inte som en neutral bakgrund till vardagslivet, utan som reflekterande av kulturella föreställningar och normer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 80
Language swe (iso)
Subject kultur
kropp
kodning
rum
kök
mat
genus
performativitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/22475 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics