Texturval i förvandling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Texturval i förvandling
Author Henriksson, Amina
Date 2017
Swedish abstract
Studien ämnar undersöka vilka förutsättningarna är för de texturval som sker inom grundskolans svenskundervisning. Syftet undersöks genom frågeställningarna: ”Vilka didaktiska frågor och ämneskonceptioner uttrycks i kommentarmaterial till kursplanen i Svenska för grundskolan år 1969, 1988 och 2011 med fokus på texturval av skönlitteratur?” och ”Har dessa uttryck förändrats över tid och hur skulle denna förändring i så fall kunna påverka lärares förutsättningar för texturval av skönlitteratur?”. Undersökningen genomförs utifrån en kvalitativ textanalys. Slutsatsen är att det skett en förskjutning av ämneskonceptioner i Skolverkets kommentarmaterial för svenskämnet samt att förutsättningar för texturval med fokus på skönlitteratur blivit mer svårtolkat över tid.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject de didaktiska frågorna
didaktik
kommentarmaterial
kvalitativ textanalys
läroplansteori
svenskämnet
ämneskonceptioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/22494 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics