Språkets roll för att utveckla förmåga 3.

DSpace Repository

Språkets roll för att utveckla förmåga 3.

Details

View linked OA full text: Icon Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Språkets roll för att utveckla förmåga 3.
Author Olander, Clas ; Hamza, Karim ; Palm, Ola ; Piqueras, Jesus ; Wickman, Per-Olof
Date 2016
Swedish abstract
Del 7 är den andra av två delar som behandlar förmåga 3, nu med fokus på vad som utmärker språket NO-ämnena. Utgångspunkten är att språk- och kunskapsutveckling är två sidor av samma mynt. De kan med andra ord inte skiljas åt. Syftet med del 7 är att reflektera över språkets roll i din undervisning av de naturorienterande ämnena när det gäller att använda begrepp, modeller och teorier. Med utgångspunkt i ett och samma centrala innehåll (blandning och lösning) ges exempel på språkinriktade undervisningsaktiviteter som ska öva användning av enskilda begrepp och begreppen tillsammans.
Link https://larportalen.skolverket.se/#/modul/nt/Grundskola/501-Formagor-arskurs_1-3/del_07/ .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue ”Förmågor i årskurs 1-3”. Lärportalen i naturvetenskap och teknik
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22513 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics