Prostitution i Norden : forskningsrapport

DSpace Repository

Prostitution i Norden : forskningsrapport

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book, editor
Title Prostitution i Norden : forskningsrapport
Editor Holmström, Charlotta ; Skilbrei, May-Len
Date 2008
English abstract
This is a Scandinavian Language report from the research project "Prostitution in the Nordic Region" undertaken in 2007-2008 With funding from the Nordic Council of Ministers and NIKK. The Nordic country cases are presented in different sections of the report.
Swedish abstract
Rapporten presenterar resultaten från projektet ”Prostitution i Norden” och innehåller samtliga artiklar (13) skrivna av de 11 nordiska forskarna i projektet. I rapporten beskrivs hur den rättsliga hanteringen av prostitution och människohandel i Norden har påverkats av att antalet utländska kvinnor har ökat på de nationella prostitutionsmarknaderna under de senaste tio åren. Tydligt är att samtliga nordiska länder idag står inför en ny situation. I relation till denna nya situation diskuteras hur argumenten för att kriminalisera sexköpare skiljer sig åt i de olika länderna. I rapporten berörs också bl.a. frågor som hur sexköpare chattar med varandra på nätet och hur polis och socialarbetare diskuterar och tillämpar den svenska sexköpslagen. Även resultat från en kartläggning av attityder till den svenska sexköpslagen presenteras.
Link http://www.nikk.no/publikationer/prostitution-i-norden-forskningsrapport/ .Icon
Publisher Nordiska Ministerrådet
Series/Issue TemaNord;2008:604
ISSN 0908-6692
ISBN 9789289318174
Pages 398
Language swe (iso)
Subject Prostitution Norden
Prostitutionslagstiftning
Prostitutionspolitik
Attityder
Socialt arbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22518 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics