"Dessa barn har väldans tur" - En studie om förskollärares förkunskaper och förutsättningar att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning

DSpace Repository

"Dessa barn har väldans tur" - En studie om förskollärares förkunskaper och förutsättningar att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Dessa barn har väldans tur" - En studie om förskollärares förkunskaper och förutsättningar att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning
Author Gagic, Sasha ; Nilsson, Helena
Date 2017
Swedish abstract
Vi fokuserar i vår studie på begreppet språkstörning och har undersökt förutsättningarna som förskollärarna har för att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning. Malmö Stads gemensamma mål ”Alla barns rätt till stöd” tillsammans med läroplanens mål fick oss att fundera över vilket ansvar förskollärare egentligen har att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. I samband med egna erfarenheter där vi upplevt att kunskapen kring begreppet språkstörning har varit varierande funderade vi vidare på vilken förkunskap förskollärare har om stödinsatser för barn med språkstörning. Vidare var vi intresserade av förskolans resurser gällande språkstöd och vilken inverkan dessa har på förskollärarens förutsättningar att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning. I vår kvalitativa studie har vi intervjuat sex förskollärare, tre av dessa jobbar på en språkavdelning och tre på en icke språkavdelning. Teoretiska utgångspunkter som vi har använt oss av är specialpedagogiska perspektiv samt det nyinstitutionella perspektivet. Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att majoriteten av förskollärarna, i undersökningsgruppen, efter utbildningen inte kände till begreppet språkstörning. Samtliga har i arbetslivet kommit i kontakt med barn i behov av språkstöd. Flertalet förskollärare uttryckte att de önskade mer resurser och redskap för att skapa en mer språkstimulerande miljö för alla barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Förskollärare, Språkstöd, Språkstörning, Stödinsatser
Handle http://hdl.handle.net/2043/22523 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics