Läslyftets betydelse för lärare

DSpace Repository

Läslyftets betydelse för lärare

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läslyftets betydelse för lärare
Author Öberg, Caroline
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med min undersökning är att få kunskap om läslyftets betydelse för lärare och elever. De frågor som ställs är: • Vilken påverkan har Läslyftet haft för lärarens utveckling av undervisningen? • Vad anser lärarna har påverkat elevernas läsutveckling? • Vilken skillnad har lärarna sett på elevernas läsutveckling mellan klasser och årskurser som ingått och inte ingått i Läslyftet? För att kunna besvara mina frågor har jag genomfört en kvalitativ studie genom intervjuer med sex lärare som undervisar i svenska i årskurser F-6. Lärarna kommer från samma skola och har medverkat i Läslyftet. Mitt resultat redogör för lärares erfarenheter av och funderingar över Läslyftet samt hur de ser på elevers utveckling genom Läslyftets modeller och arbetssätt. I resultatet blir det tydligt att lärare i undersökningen har utvecklats genom Läslyftet och att lärares utveckling har påverkat elevers utveckling positivt. I resultatet synliggörs det också att lärare utvecklats genom kollegialt lärande. I slutsatsen diskuteras lärares utveckling genom det kollegiala lärandet och fortbildningens betydelse för lärares utveckling av undervisning, samt bestående förändring av elevers utveckling genom Läslyftet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Critical literacy
elevers utveckling
Kollegialt lärande
lärares utveckling
Läslyftet
läsutveckling
sociokulturella perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/22537 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics