Lärare och elevers roller- En studie om språkets betydelse i matematikundervisningen

DSpace Repository

Lärare och elevers roller- En studie om språkets betydelse i matematikundervisningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärare och elevers roller- En studie om språkets betydelse i matematikundervisningen
Author Sjögegård, Sophie ; Hoff, Jakob
Date 2017
English abstract
This essay investigate how teachers works with the importance of language, especially in the area of probability and statistics. This investigation also provides an insight in how much input the students’ have in their education in mathematics. The essay is a continuing piece of the earlier knowledge overview about the conceptual understanding in mathematics. We have together during this time completed interviews with 3 teachers and 3 students’. The study was completed in two different schools. We used research that has both national and international perspectives. A conclusion we made after the study and interviews was that language and the concepts in mathematics should be trained through procedural knowledge together with conceptual knowledge. This can help students reach a deep-level knowledge in the subject.
Swedish abstract
Examensarbetet undersöker hur lärare arbetar med språkets betydelse för begreppsförståelse, detta utifrån arbetsområdet sannolikhet och statistik. Undersökningen innefattar även hur stor inverkan eleverna har på deras undervisning i matematiken. Arbetet är en fortsättning på vår tidigare kunskapsöversikt om begreppsförståelse inom matematiken. Vi har under arbetets gång genomfört en egen studie som innefattar intervjuer från tre elever och tre lärare. Studien har genomförts på två olika skolor. Vi har använt oss av forskning som har nationella- och internationella perspektiv. Slutsatsen för arbetet mynnades fram av upptäckten av att språket och begreppen inom matematiken ska tränas via färdighetsträning tillsammans med begreppsträning. Detta kan hjälpa elever att nå en fördjupad kunskap och att inlärningen inte fastnar på endast ytlig kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Begreppsförståelse
språkets betydelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/22539 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics