Mottagning och inkludering av nyanlända i fritidshem

DSpace Repository

Mottagning och inkludering av nyanlända i fritidshem

Details

Files for download
Icon
Mottagning och ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mottagning och inkludering av nyanlända i fritidshem
Author Olsson, Jesper ; Olsen, Alexander
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur fritidspedagoger upplever mottagande och inkludering av nyanlända elever inom fritidshemmets verksamhet. Utifrån detta syfte har vi valt att formulera följande frågeställningar: ”Hur ser fritidspedagoger på arbetet med och mottagandet av nyanlända barn i fritidshemmet?” och ”Vilka svårigheter respektive möjligheter upplever fritidspedagoger att det finns i arbetet med nyanlända elever inom fritidshemmet?” Resultatet visar att pedagogerna upplever att det finns både möjligheter och svårigheter med arbetet med nyanlända elever. Pedagogerna upplever även att de har otillräckliga kunskaper om hur de ska arbeta med nyanlända elever och att normer och förutfattade meningar ofta påverkar inkluderingen av nyanlända. De nyanlända eleverna integreras genom att de ska anpassa sig efter de normer och förutsättningar som finns inom skolan. Pedagogerna upplever att nyanlända elever efter en tid i fritidshemmet inkluderas. De berättar att nyanlända elever ofta inkluderas efter att de lärt sig det svenska språket och de normer som finns inom skolan. Det framkommer dock att alla nyanlända eleverna börjar på samma avdelning inom fritidshemmet och att pedagogerna upplever att detta kan bidra till segregering.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject fritidshem
inkludering
integrering
mottagande
normer
nyanlända elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/22541 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics