Modersmålets betydelse för andraspråkselevers andraspråksinlärning

DSpace Repository

Modersmålets betydelse för andraspråkselevers andraspråksinlärning

Details

Files for download
Icon
Modersmålets betydelse ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Modersmålets betydelse för andraspråkselevers andraspråksinlärning
Author Gashi Jonuzi, Qendresa ; Ferriera, Marieh
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om vilka attityder lärarna har till modersmålets betydelse för andraspråkselevers andraspråksinlärning. Vi anser att det kan vara problematiskt för andraspråkselever att utvecklas i samma takt som sina klasskamrater som har svenska som modersmål. Därför anser vi att det är givande som blivande lärare att få större kunskap om hur vi ska kunna undervisa flerspråkiga elever i skolan. I vårt arbete har vi riktat oss till de tidiga skolåren, det vill säga årskurs F-6. Vi har genomfört intervjuer på tre olika skolor med sju olika lärare där de har delat med sig av sina tidigare erfarenheter. Arbetet analyseras utifrån den sociokulturella teorin. Resultatet visade att lärarna har en positiv inställning till modersmålets betydelse för andraspråksinlärning. Däremot visade lärarna olika synsätt på hur modersmålet prioriterades i skolans verksamhet. Resultatet visade även att samarbete mellan modersmålslärarna samt klasslärarna saknades.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject additiv tvåspråkighet
andraspråksinlärning,
flerspråkig,
halvspråkig
modersmål
modersmålsundervisning,
sociokulturellt perspektiv
tvåspråkig
Handle http://hdl.handle.net/2043/22544 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics