Pedagoger och rektorers attityder till användandet av utomhuspedagogik i NO - en jämförelse mellan två grundskolor belägna på olika geografiska platser i Sverige

DSpace Repository

Pedagoger och rektorers attityder till användandet av utomhuspedagogik i NO - en jämförelse mellan två grundskolor belägna på olika geografiska platser i Sverige

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagoger och rektorers attityder till användandet av utomhuspedagogik i NO - en jämförelse mellan två grundskolor belägna på olika geografiska platser i Sverige
Author Jonsson, Anna ; Lindberg, Johanna
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagoger och rektorers attityder till användandet av utomhuspedagogik på två skolor belägna på olika geografiska platser i Sverige. Båda skolorna har en rik närmiljö och befinner sig på landsbygd. Syftet är således att jämföra skolorna för att se om det finns andra aspekter än närmiljön som kan vara eventuella möjligheter eller hinder för användandet av utomhuspedagogik. Detta har undersökts genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. De frågeställningar som är utgångspunkt i vårt arbete är: • Hur ser pedagoger och rektorers attityder ut till att bedriva utomhuspedagogik? • Hur använder pedagoger sig av utomhuspedagogik, främst i grundskolans tidigare år i de naturorienterade ämnena? • Vilka möjligheter och hinder ser pedagoger och rektorer med att kunna bedriva utomhuspedagogik på sin skola? Genom hela arbetet används pragmatismen och Deweys vedertagna begrepp som teoretisk utgångspunkt och analysverktyg. I resultatdelen presenteras pedagogerna och rektorernas samsyn kring utomhuspedagogik, men också det som skiljer dem åt. Alla respondenter hade positiva attityder till utomhuspedagogik och skolornas rika närmiljö, men i själva användandet av den spelar det geografiska läget roll. Skillnader mellan skolorna är deras attityder till att vara ute i alla väder och årstider. Även aktiviteternas karaktär speglas av det klimat som präglar de två olika geografiska platserna. Nyckelord: Attityder, geografiskt läge, grundskola, grundskolans tidigare år, hinder, learning by doing, lärande, möjligheter, NO, närmiljö, pedagoger, rektorer, utomhuspedagogik.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
Geografiskt läge
Grundskola
Grundskolans tidigare år
Hinder
Learning by doing
Lärande
Möjligheter
NO
Närmiljö
Pedagoger
Rektorer
Utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/22560 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics