Nyanlända elevers språkutveckling i SO-ämnen

DSpace Repository

Nyanlända elevers språkutveckling i SO-ämnen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända elevers språkutveckling i SO-ämnen
Author Begeta, Ninna ; Hisenaj, Qendresa
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur SO-lärare i 1-3 undervisar om ämnesbegrepp för nyanlända elever. Ytterligare ett syfte är att undersöka om SO-lärare i 1-3 är medvetna om vilken forskning det finns om språkutveckling och om den tillämpas i undervisningen. Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande då modern forskning utgår från den lärandeteorin. I studien undersöker vi hur verksamma lärare arbetar och tänker kring undervisning om ämnesbegrepp för nyanlända elever. För att undersöka detta ansåg vi att kvalitativ metod var den rätta metoden för vår studie. Vi ville inte fokusera på en stor grupp lärare utan ett mindre antal där vi kunde genomföra djupintervjuer om deras erfarenheter. I studien har totalt åtta utbildade verksamma lärare i lågstadiet intervjuats. Vi har i vårt resultat kommit fram till att lärarna arbetar med ämnesbegrepp på olika sätt. De lärarna som var minst insatta i forskning kring språkutveckling förlitade sig på bilder och resurspersoner. De lärare som var medvetna om forskningen arbetade på ett varierat sätt där man utgick från elevernas erfarenheter och inkluderade alla elever i undervisningen. Det vill säga de lärare som var medvetna om den forskning som finns utgick från ett sociokulturellt perspektiv när de undervisade.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Ämnesbegrepp
nyanlända
språkutveckling
SO
sociokulturellt
ämnesspråk
andraspråkselever
Handle http://hdl.handle.net/2043/22583 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics