Hur får lärarna miljömedvetna elever?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur får lärarna miljömedvetna elever?
Author Runhage, Daniel
Date 2017
Swedish abstract
Sammanfattning Den här studien handlar om hur den pedagogiska forskningen och lärare ser på begreppet miljömedveten, hur man får eleverna engagerade i miljön, lärarens roll och vilken miljöundervisning som får bäst effekt. Som undersökningsmetod har jag valt litteraturstudier och intervjuer. Jag har läst åtta böcker med miljöpedagogisk inriktning och intervjuat 6 lärare, två från varje stadium på grundskolan. Jag valde två lärare från varje stadium för att se om det fanns någon skillnad i lärarnas sätt att undervisa om miljöfrågorna. Lärarna kommer från tre olika skolor. De valdes ut eftersom de var mest involverade i miljöarbetet på sina skolor. Resultatet visar att lärarna tolkar begreppet miljömedveten på ungefär samma sätt som den pedagogiska forskningen, d.v.s. att man tänker på miljökonsekvenserna i sitt dagliga liv. För att få eleverna miljöengagerade menar forskarna att man ska ge eleverna en positiv upplevelse av naturen så att de ska utveckla en respekt och vördnad för naturen ska vilja skydda den. Lärarnas svar på intervjuerna visar att de delar den uppfattningen. Lärarens viktigaste uppgifter är att entusiasmera, motivera och inspirera eleverna samt skapa arbetsro så eleverna kan ta åt sig undervisningen. Den undervisning som ger bäst effekt är den som tar avstamp i det lokala och som gör kopplingar till det globala. Dessutom ska undervisningens tyngdpunkt inte ligga på information utan att utmana elevernas attityder och föreställningar. Nyckelord: Miljömedveten, miljöengagemang, miljöundervisning, lärarroll
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Miljömedveten
Miljöengagemang
Miljöundervisning
Lärarroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/22592 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics