Klinisk uppföljning av monolitiska zirkoniabaserade kronor och broar

DSpace Repository

Klinisk uppföljning av monolitiska zirkoniabaserade kronor och broar

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Klinisk uppföljning av monolitiska zirkoniabaserade kronor och broar
Author Ramadan, Ahmed ; Karahasanovic, Haris
Date 2017
English abstract
Aim: The aim of the study was to investigate the survival and complication rate of monolithic zirconia-based crowns and fixed dental prosthesis (FDPs) with a follow-up time of up to four years. Materials and Methods: Dental bills from the period 2012-2014 were reviewed. Patients who had received tooth- and implant-supported monolithic zirconia-based single crowns (SCs) or FDPs were identified and offered to participate in the study. Two calibrated examiners followed a modified California Dental Association protocol for assessment of restorations. Surface and Color, Anatomic Form, and Marginal Integrity were evaluated. The patients were also asked to fill out a form regarding esthetics and chewing ability. Results: 60 patients were identified. Among these, 32 patients with 50 tooth-supported SCs or FDPs and three patients with six implant-supported SCs were examined. The survival rate for tooth-supported SCs was 100% (average age 31 months), or 90, 7 % if the SCs who were considered as failure through analysis of journals were included. The survival rate for tooth-supported FDPs was 90, 9 % (average age 31 months) and for implant-supported SCs 100 % (average age 18 months). The reasons for failure were loss of retention for three tooth-supported SCs and one tooth-supported FDP. One tooth with a SC was extracted because of asymptomatic apical periodontitis. Conclusions: The clinical performance of monolithic zirconia-based SCs and FDPs was acceptable. With regards to the limited sample size, the results indicate that monolithic zirconia represents a good treatment choice. More studies are needed with a larger population.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med studien var att undersöka överlevnad och komplikationsfrekvens av monolitiska zirkoniabaserade kronor och broar med en uppföljningstid på upp till fyra år. Material och metod: Tandvårdsräkningar från perioden 2012-2014 granskades. Patienter som fått tand- och implantatstödda monolitiska zirkoniabaserade kronor och broar identifierades och erbjöds att delta i studien. Två kalibrerade undersökare följde ett modifierat California Dental Association protokoll för bedömning av rekonstruktioner. Yta och färg, anatomisk form, och marginal anslutning utvärderades. Patienterna fyllde även i en enkät som inkluderade frågor om estetik och tuggförmåga. Resultat: Totalt har 60 patienter identifierats. Av dessa har 32 patienter med totalt 50 tandstödda konstruktioner och tre patienter med totalt sex implantatstödda konstruktioner undersökts. Överlevnaden för de tandstödda kronorna var 100 % (genomsnittsålder 31 månader) eller 90,7 %, om man inkluderar de som identifierades som misslyckade via journalen. För de tandstödda broarna var överlevnaden 90,9 % (genomsnittsålder 31 månader). För implantatstödda kronor var överlevnaden 100 % (genomsnittsålder 18 månader). Anledningarna till misslyckandena var förlust av retention för tre tandstödda kronor och en tandstödd bro. En tand med en krona fick extraheras på grund av asymptomatisk apikal parodontit. Slutsats: Den kliniska kvalitén på monolitiska zirkoniabaserade konstruktioner var acceptabel. Med hänsyn till den begränsade studiepopulationen indikerar resultaten att monolitisk zirkonia är ett bra behandlingsalternativ. Fler studier behövs på en större population.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 30
Language swe (iso)
Subject monolitisk
klinisk studie
retrospektiv
överlevnad
komplikationer
zirkonia
Handle http://hdl.handle.net/2043/22607 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics