Why do adolescents use fluoride toothpaste? A qualitative interview investigation

DSpace Repository

Why do adolescents use fluoride toothpaste? A qualitative interview investigation

Details

Files for download
Icon
Abstract Why do ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Why do adolescents use fluoride toothpaste? A qualitative interview investigation
Author Furundzic, Kristina ; Malmberg, Joy
Date 2017
English abstract
Abstract Background: Fluoride toothpaste is regarded as a cosmetic product in legislation and it has been shown that adolescents are using whitening toothpaste to make their teeth whiter. In dentistry, however, fluoride toothpaste is considered as a medical product, and recommended to patients in that regard. There is a lack of knowledge in what motivates adolescents to use fluoride toothpaste. By investigating why some adolescents use fluoride toothpaste, the dental professionals might be able to understand how to motivate a risk-group for caries development to use fluoride toothpaste frequently, resulting in a more efficient caries-prevention. Aim: The purpose of this study was to investigate what motivates adolescents to use toothpaste. Methods: The study was conducted at a high-school in southern Sweden. The final sample consisted of 16 adolescents age 16-19. This study employed a qualitative design using semi-structured interviews. The data was analysed using manifest content analysis with occasional inductive approach. Results: Different reasons to why adolescents use fluoride toothpaste were found in eight different categories; oral health, feeling, economy, habit, upbringing and role models, social environment, breath and aesthetics. Conclusion: There are reason to believe that dental professionals might have missed important arguments to why adolescents use fluoride toothpaste. The participants in this study mentioned oral health and aesthetics as important reasons to why the use fluoride toothpaste, they also mentioned other more surprising factors such as economical reasons and social environment. There are in other words more arguments for using fluoride toothpaste that adolescent’s value, than the ones we believe dental professionals use.
Swedish abstract
Sammanfattning Bakgrund: Fluortandkräm betraktas som kosmetika i lagstiftningen och många ungdomar använder blekningstandkräm för att göra sina tänder vitare. Inom tandvården anses fluortandkräm vara ett läkemedel och rekommenderas på det viset för patienterna. Det finns en kunskapslucka kring vad som motiverar ungdomar till att använda fluortandkräm. Genom att undersöka varför ungdomar använder fluortandkräm kan tandvårdspersonal lättare förstå vad som motiverar dem till att använda tandkräm, sådana argument kan användas för att motivera mer kariesfria ungdomar. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverar ungdomar till att använda fluortandkräm. Metod: Studien utfördes på en gymnasieskola i södra Sverige. Det slutgiltiga urvalet bestod av 16 ungdomar, mellan 16–19 års ålder. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling. Dataanalysen utfördes med en manifest innehållsanalys med enstaka induktiva tillvägagångssätt. Resultat: Det fanns olika anledningar till varför ungdomar använder fluortandkräm. Åtta olika kategorier kunde identifieras. Dessa var oral hälsa, känsla, ekonomi, vana, uppfostran och förebilder, social interaktion, andedräkt och estetik. Konklusion: Det finns skäl att tro att tandvårdspersonal har gått miste om viktiga argument till varför ungdomar använder fluortandkräm. Deltagarna i denna studie talade inte bara om oral hälsa och estetik som viktiga orsaker till varför de använder tandkräm, utan nämnde även andra överraskande faktorer som ekonomiska skäl och sociala miljön. Det finns med andra ord fler argument till att använda fluortandkräm som ungdomar anser vara viktiga, än de som vi tror används inom tandvården.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Fluoride toothpaste
Toothpaste
Fluoride
adolescents
interview
qualitative
motivational package
dentistry
dentist
Handle http://hdl.handle.net/2043/22613 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics