Polarisering i staden leder till nya planeringsfrågor

DSpace Repository

Polarisering i staden leder till nya planeringsfrågor

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Polarisering i staden leder till nya planeringsfrågor
Author Grundström, Karin
Date 2017
Swedish abstract
Kvalité i stadsbyggnadssammanhang gäller frågor om goda bostäder, inbjudande och trygga mötesplatser, grönområden, promenadstråk och kollektivtrafik som tillgodoser god tillgänglighet. Trots ambitiösa visioner och planer för god kvalité har segregation och polarisering bitit sig fast, samtidigt som samhället förändrats genom individualisering, ökad mobilitet och digitalisering, vilket resulterat i vad jag skulle vilja kalla för motstridiga processer i stadsutvecklingen. Ett exempel på en sådan motstridig process är att samtidigt som det byggs exklusiva bostäder sänks kvalitetskraven på bostäder för de minst bemedlade grupperna. Ett andra exempel är att samtidigt som städer planerar för stråk och mobilitet begränsas rörelsefriheten av staket och grindar som genomkorsar vissa stadsdelar. Ett tredje exempel är att samtidigt som det byggs trygga och inbjudande offentliga mötesplatser byggs privatgemenskaper i exklusiva bostadsområden. Förändringar som dessa är viktiga att lyfta eftersom de leder till nya, centrala frågeställningar för planering och bostadsbyggandet i tider när Sverige återigen ska bygga hundratusentals nya bostäder.
Link http://www.planering.org/plan-blog/2017/5/22/polar... (external link to publication)
Publisher Föreningen för samhällsplanering
Host/Issue PLAN;2
Volume 72
ISSN 0032-0560
Pages 16-19
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/22632 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics