Microdialysis in the human masseter muscle- Methodological aspects

DSpace Repository

Microdialysis in the human masseter muscle- Methodological aspects

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Microdialysis in the human masseter muscle- Methodological aspects
Author Bajramaj, Ermira
Date 2017
English abstract
Introduction: Microdialysis is a technique used to study metabolic changes in tissues. When performing microdialysis, a catheter is inserted into the muscle inducing a trauma phase, which may affect the release of substances. A 2-hour stabilization period has been suggested to allow tissues to recover from metabolic changes following the trauma. A long stabilization period however, makes these studies time-consuming and thus expensive. Aim: To investigate the necessary stabilization period for microdialysis of serotonin and glutamate in the masseter muscle in healthy subjects and in patients with myofascial TMD. Material and Methods: Intramuscular microdialysis was carried out in 15 patients with myofascial TMD and 15 healthy controls to collect serotonin and glutamate. To allow the tissue to recover following the probe insertion, a 120-min stabilization period was evaluated where the first 20 min served as the zero baseline and the last 20 min as the stabilized baseline. Results: No significant alterations of serotonin or glutamate were observed over the 2-hour period for the controls (P>0.05). For the TMD group, a significant decrease of serotonin was observed over time (P<0.001) followed by a significant increase between T100-120 and T120-140 (P<0.001). For glutamate, a significant reduction was observed at T20-40 compared with the zero baseline (P<0.05). Conclusion: A 20-min stabilization period is sufficient for healthy subjects for microdialysis of serotonin and glutamate in the masseter muscle. In patients with myofascial TMD, glutamate levels are stabilized after 40 minutes. Serotonin levels are not stabilized after 2 hours indicating a spontaneous increase of serotonin.
Swedish abstract
Introduktion: Mikrodialys används för att studera metabola förändringar i olika vävnader. Vid mikrodialys sätts en kateter i muskeln vilket inducerar en traumafas, som kan påverka frisläpp av substanser. En 120 minuters stabiliseringstid har föreslagits så att metabola förändringar p.g.a. traumat ska normaliseras och ej påverka resultatet. En lång stabiliseringstid leder dock till att dessa studier är tidskrävande och därför även dyra och svårgenomförda. Syfte: Att undersöka och fastställa lämplig stabiliseringsperiod för mikrodialys av serotonin och glutamat i massetermuskeln hos friska individer samt hos patienter med myofascial TMD. Material och metod: Intramuskulär mikrodialys utfördes och dialysat samlades in på 15 friska kontroller samt 15 patienter med myofascial TMD för analys av serotonin och glutamat. För att tillåta vävnaden återhämta sig från traumafasen utvärderades en 120-minuters stabiliseringsperiod, där de första 20 minuterna utgjorde ursprunglig baseline och de sista 20 minuterna stabiliserad baseline. Resultat: Ingen signifikant förändring av serotonin och glutamat observerades över tid för kontroll-gruppen (P>0,05). För TMD-gruppen sågs däremot såg en signifikant sänkning av serotoninhalten over tid (P<0,001) följt av en signifikant ökning mellan tidpunkten T100-120 och T120-140 (P<0,001). För glutamat sågs en reduktion vid tidpunkten T20-40 jämför med det ursprungliga baselinevärdet (P<0,05). Konklusion: Resultaten antyder att 20 minuters stabiliseringsperiod är tillräcklig för friska individer vid mikrodialys av serotonin och glutamat i masseter muskeln. Hos patienter med myofacial TMD är glutamat-nivåerna stabiliserade efter 40 minuter. Serotonin nivåerna är däremot inte stabiliserade efter 120 minuter, vilket tyder på en spontan ökning av intramuskulär serotonin 2 timmar efter införandet av katetern.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Microdialysis
Temporomandibular disorders
Stabilization period
Handle http://hdl.handle.net/2043/22645 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics