Can sugar be good for your oral health? Correlations between caries and levels of bound monosaccharides in whole saliva.

DSpace Repository

Can sugar be good for your oral health? Correlations between caries and levels of bound monosaccharides in whole saliva.

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Can sugar be good for your oral health? Correlations between caries and levels of bound monosaccharides in whole saliva.
Author Vikström, Hanna ; Shala, Kosovare
Date 2017
English abstract
Introduction and aim: Caries development is affected by factors within bacteria and host. But when different individuals are exposed to same levels of external risk factors, some individuals are still more susceptible to caries. One explanation could be different glycosylation of salivary glycoproteins. In this pilot study, we investigated the difference in levels of the monosaccharides sialic acid, fucose and galactose between individuals with or without previous caries experience. We also aimed to investigate if plaque glycosidases could be a modifier of these glycoproteins. Material and method: Two groups, with 10 subject in each, were included in this study. One group had DMFT = 0 and the other DMFT ≥ 1. Saliva and plaque were collected and content of bound monosaccharides (sialic acid, fucose and galactose) and glycosidases (sialidase, α-fucosidase, β-galactosidase, α-glucosidase and N-acetylglucosaminidase) were detected using absorbance and fluoroscens respectively. Salivary flow rate was also measured. Results: Content of both sialic acid and galactose were significantly higher in the group with DMFT = 0, while the content of fucose did not differ significantly between the groups. No significant differences could be seen between the two groups (DMFT = 0 and DMFT ≥ 1) regarding any of the investigated glycosidases and salivary flow rate. Conclusion: Higher levels of bound sialic acid and galactose were found in the group with DMFT = 0 and the results indicate that these monosaccharides could be a possible marker for oral health. Larger longitudinal studies are needed to verify this correlation.
Swedish abstract
Introduktion och syfte: Kariesutveckling influeras av faktorer hos både värd och bakterier. Men när olika individer exponeras för samma nivåer av externa riskfaktorer, är en del individer mer mottagliga för karies jämfört med andra. En förklaring skulle kunna vara olika glykosylering av glykoprotein i saliven. I denna pilotstudie undersökte vi skillnaden i nivåer av monosackariderna sialinsyra, fukos och galaktos hos personer som aldrig haft karies och personer som har/har haft karies. Syftet var även att undersöka om plackenzym kan vara en modifierare av nämnda glykoprotein. Material och metod: Två grupper, med 10 individer i varje, inkluderades i studien. Ena gruppen hade DMFT = 0 och den andra DMFT ≥ 1. Saliv och plack samlades och innehållet av bundna monosackarider (sialinsyra, fukos och galaktos) samt glykosidaser (sialidas, β-fukosidas, β-galaktosidas, α-glukosidas och N-acetylglukosaminidas) analyserades med en fluorometer. Även salivflödet kalkylerades. Resultat: Innehållet av både sialinsyra och galaktos var signifikant högre i gruppen med DMFT = 0, medan innehållet av fukos inte skilde sig åt signifikant mellan grupperna. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de två grupperna avseende enzymaktivitet och salivflöde. Konklusion: Högre nivåer av bunden sialinsyra och galaktos fanns hos gruppen med DMFT = 0. Resultaten indikerar att dessa monosackarider kan vara en möjlig markör för oral hälsa. Större longitudinella studier behövs för att verifiera sambandet.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 31
Language eng (iso)
Subject odontology
caries
caries indicator
monosaccharide
sialic acid
galactose
fucose
Saliva
plaque
enzyme activity
glycosidases
Salivary flow
correlation
caries free
s. mutans
streptococcus mutans
oral health
enzyme-linked lectin-assay
ELLA
fluoroscens
Handle http://hdl.handle.net/2043/22648 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics