Apikalkirurgi och extraktion av rotfyllda tänder - En jämförelse baserad på tandläkartäthet i Sveriges län under 2009-2014

DSpace Repository

Apikalkirurgi och extraktion av rotfyllda tänder - En jämförelse baserad på tandläkartäthet i Sveriges län under 2009-2014

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Apikalkirurgi och extraktion av rotfyllda tänder - En jämförelse baserad på tandläkartäthet i Sveriges län under 2009-2014
Author Nilsson, Linda ; Larsdotter, Felicia
Date 2017
English abstract
Abstract Aim The aim of this thesis was to examine how many root fillings that were reported in each county during 2009 and how many that underwent apical surgery and/or extraction until 31 December 2014. The aim was also to examine if the proportion of root-filled teeth that underwent apical surgery and/or extraction were influenced by the access to dentists in each county. Material and methods Searches in a register from Försäkringskassan made it possible to identify how many root-filled teeth that were reported in each county and how many that underwent apical surgery and/or extraction during the time period. From Socialstyrelsen the number of dentists/100 000 citizens in each county were collected to examine correlations with performed treatments. Results 2009 the mean value of reported root fillings/dentist were 33.2 and root fillings/citizen 0.032. Gotland reported the highest number of root fillings/dentist [48.7] and the highest number of root fillings/citizen [0.041] and Västerbotten reported the lowest number [24.4 respectively 0.026]. Until 31 December 2014, 24 152 of the 237 070 root-filled teeth were extracted, corresponding 10.2%. Highest proportion of extractions were reported in Västmanland [11.7%] and lowest in Kronoberg [9.0%]. A correlation analysis showed moderate correlation between the variables dentists/100 000 citizens and root fillings/dentist and also between root fillings/dentist and extractions. Conclusion The amount of apical surgeries and extractions differ, but the differences are small. It is not possible to draw the conclusion that the performed treatments are affected by a relatively low number of dentists/100 000 citizens.
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte Syftet med arbetet var att kartlägga antalet rotfyllningar som rapporterades i varje län under 2009 och hur stor andel av de rotfyllda tänderna som genomgick apikalkirurgi och/eller extraherades fram till 31 december 2014. Syftet var även att studera om det fanns en korrelation mellan andelen rotfyllda tänder som genomgick apikalkirurgi och/eller extraherades och tandläkartillgängligheten i olika län. Material & metod Genom sökningar i Försäkringskassans tandvårdsregister var det möjligt att identifiera hur många rotfyllningar som rapporterades i varje län samt hur många av de rotfyllda tänderna som genomgick apikalkirurgi och/eller extraherades under den aktuella perioden. Från Socialstyrelsen inhämtades uppgifter gällande antal tandläkare/100 000 invånare i varje län för att kunna studera korrelationen till utförda åtgärder. Resultat 2009 var medelvärdet för antalet inrapporterade rotfyllningar/tandläkare 33,2 och för antalet rotfyllningar/invånare 0,032. Gotland rapporterade flest antal rotfyllningar/tandläkare [48,7] och flest antal rotfyllningar/invånare [0,041]. Västerbotten rapporterade minst antal rotfyllningar/tandläkare och rotfyllningar/invånare [24,4 respektive 0,026]. Fram till 31 december 2014 extraherades totalt 24 152 av de 237 070 tänder som rotfylldes under 2009, motsvarande 10,2 %. Störst andel extraktioner av rotfyllda tänder rapporterades i Västmanland [11,7 %] och minst andel i Kronoberg [9,0 %]. En korrelationsanalys visade måttlig korrelation mellan variablerna tandläkare/100 000 invånare och rotfyllningar/tandläkare samt mellan rotfyllningar/tandläkare och andelen extraktioner. Slutsats Andelen apikalkirurgiska ingrepp och extraktioner varierar i Sverige men skillnaderna är små och det går därför inte att dra någon slutsats om utförandet av dessa behandlingar påverkas av ett förhållandevis lågt antal tandläkare/100 000 invånare.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 4
Language swe (iso)
Subject Root-filled teeth
Extractions
Apical surgery
Handle http://hdl.handle.net/2043/22658 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics