SvA-elevers möte med skönlitteratur

DSpace Repository

SvA-elevers möte med skönlitteratur

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SvA-elevers möte med skönlitteratur
Author Thorsson, Elin
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att synliggöra och förstå på vilka sätt andraspråkselever är delaktiga när de möter skönlitteratur och vilka arbetssätt lärare använder när de arbetar med skönlitteratur i ett klassrum med andraspråkselever. Jag har gjort en kvalitativ studie där observationer på fyra skolor utgör materialet som jag drar mina slutsatser utifrån. Resultatet av denna studie är att alla klassrum är fyllda av interaktion mellan elev-elev och elev-lärare. Litteraturarbetet tar sig uttryck på olika sätt men det finns också många likheter. Slutsatser att dra av denna studie är att skönlitteratur främst var en resurs för ordkunskap under de observationer som gjordes, men att det även fanns tendenser till mer litteraturdidaktiska val utöver det mer språkdidaktiska.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject F-3
interaktion
skönlitteratur
svenska
svenska som andraspråk
ordkunskap
litteraturdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/22673 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics