Vandringsleden in i historiemedvetandet -lokalhistoria i skolans värld

DSpace Repository

Vandringsleden in i historiemedvetandet -lokalhistoria i skolans värld

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vandringsleden in i historiemedvetandet -lokalhistoria i skolans värld
Author Selmerhagen, Linnéa ; Nilsson, Linda
Date 2017
Swedish abstract
Abstract Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lokalhistoria kan bedrivas för att möjliggöra att elever utvecklar ett historiemedvetande. I vår studie har vi utgått från två frågeställningar. Vilka faktorer är av vikt för att elever ska utveckla ett historiemedvetande genom mötet med lokalhistoria? Hur ser verksamma SO lärare i grundskolan för åk 4-6 samt kulturarvspedagoger inom museum och arkiv på lokalhistoria som undervisningsområde och samarbetet mellan de olika arenorna? För att svara på frågeställningarna gjorde vi en kvalitativ studie. Metoder som vi använde var inspelade intervjuer och enkäter med öppna frågor. Tidigare forskning, intervjuer med kulturarvspedagoger och lärares deltagande i enkätundersökningar har utgjort grunden för vårt analysarbete. Resultatet av vår studie visar att lokalhistoria som undervisningsområde kan med rätt verktyg bidra till ett ökat historiemedvetande. De slutsatser vi kom fram till är att det krävs olika faktorer för att ett historiemedvetande ska kunna utvecklas genom lokalhistoria vilket kräver en konkretiserad historieundervisning med generösa inslag av primärkällor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject arkivpedagogik
historia
historiemedvetande
lokalhistoria
lärobok
museipedagogik
primärkällor
Handle http://hdl.handle.net/2043/22690 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics