Sedda, hörda & bekräftade - En kvalitativ undersökning kring hur Malmöpolisen kan arbeta för att få fler att våga vittna

DSpace Repository

Sedda, hörda & bekräftade - En kvalitativ undersökning kring hur Malmöpolisen kan arbeta för att få fler att våga vittna

Details

Files for download
Icon
Bachelor thesis on ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sedda, hörda & bekräftade - En kvalitativ undersökning kring hur Malmöpolisen kan arbeta för att få fler att våga vittna
Author Segrén, Yrsa
Date 2017
English abstract
In the recent years a number of public shootings have taken place in Malmö. The Malmö police department have experienced difficulty in solving these crimes. One of the reasons for this is the lack of witnesses that have come forward. The reasons why witnesses won’t make themselves know can be many. The most common one however is the fear of reprisals from the suspect. This despite the fact that the risk of being subjected to reprisals is relatively low. Witnesses who are threatened are offered different types of protection. Witnesses who don’t get threatened, but still experience fear get to fend for themselves. The consequences of witnesses who are too frightened to take part in an investigation and trial can be extensive and could lead to the judicial system not being able to work effectively. This can generate very negative results. Since the majority of witnesses don’t get subjected to threats, you can assume that the group of witnesses without support from the police department is extensive. The research question is as follows: How can the Malmö police department work in order to generate more witnesses willing to testify, in connection to public shootings? The results of this qualitative study shows that the Malmö police department should focus on the distribution of information. Both within and outside of the department. This could lead to a stronger feeling of security among these witnesses.
Swedish abstract
De senaste åren har flera offentliga skjutningar inträffat i Malmö. Malmöpolisen har haft svårigheter att lösa dessa då det, bland annat, har varit en brist på vittnen. Att vittnen inte vågar träda fram kan bero på olika saker, men vanligast är det att de är rädda för repressalier. Detta trots att risken för att utsättas för sådana är relativt låg. För vittnen som utsätts för hot finns det olika skyddsåtgärder att tillgå, men vittnen som upplever en ogrundad oro får i stort sett klara sig själva. Konsekvenserna av att vittnen inte vågar medverka i utredningar och rättegångar kan ha långtgående effekter i samhället och kan i till slut leda till att rättssystemet inte kan arbeta effektivt. Något som kan generera mycket negativa resultat. Eftersom majoriteten av vittnen inte utsätts för hot, kan man utgå från att gruppen som inte har möjlighet för att få polisiärt stöd är relativt stor. Frågeställningen är: Hur kan Malmöpolisen arbeta för att få fler att våga vittna i samband med offentliga skjutningar? Resultaten av denna kvalitativa studie visade att Malmöpolisen bör lägga stort fokus, i sitt arbete, på att sprida information. Både inom och utanför myndigheten. Detta hade kunnat bidra till en ökad säkerhet bland vittnena.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
informationsbrist
Malmö
offentliga skjutningar
polis
vittnen
disinformation
police
public shootings
witness
work policy
Handle http://hdl.handle.net/2043/22698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics