Idrott och interpellation : Om tränares talhandlingar i tre sporter

DSpace Repository

Idrott och interpellation : Om tränares talhandlingar i tre sporter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Idrott och interpellation : Om tränares talhandlingar i tre sporter
Author Jönsson, Kutte
Date 2017
Swedish abstract
Med utgångspunkt i sex filmade trängstillfällen i tre olika sporter (jujutsu, gymnastik och friidrott) undersöker jag i denna artikel vad för slags idrottssubjekt tränare bygger genom sina talhandlingar. Jag försöker visa att det även i relativt vardagliga träningssituationer, i denna undersökning träning riktat till barn och ungdomar, finns ledarfilosofier som leder till att olika typer av idrottssubjekt konstrueras genom språket. Undersökningen vilar så till vida på premissen att idrottsledares språkbruk, eller talhandlingar, utgör en väsentlig del i konstruktionen av idrottssubjekt. En av de slutsatser jag drar ur denna undersökning är att det tycks som om varje sport skapar sitt eget universum, mer eller mindre lik världen i övrigt, och att det är tränarnas talhandlingar som inom sig bär på en förmåga att öppna rum för adepterna, rum där såväl drömmar som insikter om begränsningar tar plats.
Link http://idrottsforum.org/jonsson170605/ .Icon
Publisher Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Host/Issue Idrottsforum.org;170605
ISSN 1652-7224
Pages 17
Language swe (iso)
Subject idrott
interpellation
talhandlingar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/22704 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics