En jämförelse av skolsystemen i Finland och Sverige

DSpace Repository

En jämförelse av skolsystemen i Finland och Sverige

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En jämförelse av skolsystemen i Finland och Sverige
Author Jennbert, Anna ; Nilsson, Filipe
Date 2017
Swedish abstract
Följande arbete presenterar en hermeneutisk studie mellan det svenska och det finska skolsystemet. Till studiens hjälp har vi använt oss av ramfaktorteorin av Urban Dahllöf. Vi har fokuserat på vilka yttre faktorer som påverkar lärarrollen i de båda länderna samt vad som gör att Finland rapporterar högre elevresultat än Sverige. De viktigaste resultaten vi kommit fram till är följande: resurser är en viktig del för att utbildningssystemet skall kunna organiseras, dock innebär inte mer resurser ett högre resultat utan nyckel finns i hur resurserna fördelas. Ideologisk styrning av utbildningssystemet kan påverka skolan negativt och en politisk samsyn som grundar sig på beprövad forskning är en viktig faktor till framgång. Lärare och pedagoger är skolans främsta resurser och professionen behöver få ett ökat förtroendekapital samt inflytande för att skolan skall nå önskade resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Lärarutbildningen i Sverige
Lärarutbildning i Finland
Ramfaktorteori
Utbildningssystemet i Finland
Utbildningsystemet i Sverige
Utbildningsreformer
PISA
Läroplaner
Läroplansteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/22706 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics