Niornas föreställningar om gymnasieprogram Vad påverkar elevers gymnasieval och hur ser de på sin framtid?

DSpace Repository

Niornas föreställningar om gymnasieprogram Vad påverkar elevers gymnasieval och hur ser de på sin framtid?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Niornas föreställningar om gymnasieprogram Vad påverkar elevers gymnasieval och hur ser de på sin framtid?
Author Cronvall, Ida ; Friis, Pauline
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vilka föreställningar elever i årskurs nio, som genomfört sitt gymnasieval, har om att välja högskoleförberedande program eller yrkesprogram. Frågorna som behandlas handlar om vem och vad som påverkat elevernas gymnasieval, vilka föreställningar de har om högskoleförberedande program respektive yrkesprogram. Samt vilka framtidsmöjligheter eleverna ser efter respektive program. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts med elever i årskurs nio som genomfört sina gymnasieval. Teoretiska utgångspunkter studien använder är Bourdieu och Careership-teorin som behandlar hur individen grundar sina val. STF-modellen handlar om influenserna från omgivningen som påverkar individen. TRV handlar om hur elevernas val ur ett rationellt perspektiv tas för att nå det bästa alternativet. Studiens analys visar hur eleverna står i centrum för sitt eget väljande till gymnasiet. Eleverna påverkas av kulturella och symboliska kapital, genom att de tillskriver sig själva egenskaper och därmed varandra. Elevernas föreställningar om högskoleförberedande program och yrkesprogram hade likheter med att båda gymnasieprogrammen gav en utbildning. Skillnader som visade sig var hur elevernas planering angående vidare studier skiljde sig åt, utifrån valda gymnasieprogram. Det framkom också hur elevernas framtidsmöjligheter i stort är i linje med deras valda gymnasieprogram.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Framtid
Gymnasieval
Habitus
Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/22720 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics