Niornas föreställningar om gymnasieprogram Vad påverkar elevers gymnasieval och hur ser de på sin framtid?

DSpace Repository

Niornas föreställningar om gymnasieprogram Vad påverkar elevers gymnasieval och hur ser de på sin framtid?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Cronvall, Ida
dc.contributor.author Friis, Pauline
dc.date.accessioned 2017-06-12T09:46:15Z
dc.date.available 2017-06-12T09:46:15Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 50 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22720
dc.description Syftet med denna studie är att undersöka vilka föreställningar elever i årskurs nio, som genomfört sitt gymnasieval, har om att välja högskoleförberedande program eller yrkesprogram. Frågorna som behandlas handlar om vem och vad som påverkat elevernas gymnasieval, vilka föreställningar de har om högskoleförberedande program respektive yrkesprogram. Samt vilka framtidsmöjligheter eleverna ser efter respektive program. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts med elever i årskurs nio som genomfört sina gymnasieval. Teoretiska utgångspunkter studien använder är Bourdieu och Careership-teorin som behandlar hur individen grundar sina val. STF-modellen handlar om influenserna från omgivningen som påverkar individen. TRV handlar om hur elevernas val ur ett rationellt perspektiv tas för att nå det bästa alternativet. Studiens analys visar hur eleverna står i centrum för sitt eget väljande till gymnasiet. Eleverna påverkas av kulturella och symboliska kapital, genom att de tillskriver sig själva egenskaper och därmed varandra. Elevernas föreställningar om högskoleförberedande program och yrkesprogram hade likheter med att båda gymnasieprogrammen gav en utbildning. Skillnader som visade sig var hur elevernas planering angående vidare studier skiljde sig åt, utifrån valda gymnasieprogram. Det framkom också hur elevernas framtidsmöjligheter i stort är i linje med deras valda gymnasieprogram. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Framtid en_US
dc.subject Gymnasieval en_US
dc.subject Habitus en_US
dc.subject Högskoleförberedande program en_US
dc.subject Yrkesprogram en_US
dc.title Niornas föreställningar om gymnasieprogram Vad påverkar elevers gymnasieval och hur ser de på sin framtid? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics