Fritidshem som lyfter : Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun

DSpace Repository

Fritidshem som lyfter : Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book, editor
Title Fritidshem som lyfter : Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun
Editor Lelinge, Balli
Date 2017
Swedish abstract
Balli Lelinge, universitetsadjunkt på Malmö högskola, har haft förmånen att vara en del av fritidshemssatsningen i Hörby kommun, 2015-2017. Processen kan närmst beskrivas som en blandning av utbildning, forskning och kollegial samverkan – där hela styrkedjan på ett eller annat sätt varit delaktig i processen. Det övergripande syftet med fritidshemssatsningen har varit att fördjupa förståelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheterna. Detta har gjorts genom att kompetensutbilda ett antal fritidspedagoger från respektive fritidshem, s.k. processtödjare, kring ”uppdraget”, det systematiska kvalitetsarbetet och skapandet av kommungemensamma målområden. Kompetenssatsningen har även inkluderat all annan personal inom fritidshemmen. Förutom att fördjupa och kvalitetshöja den fritidspedagogiska verksamheten i Hörby kommun, syftar naturligtvis även antologin på att bidra till det fritidshemspedagogiska fältets möjligheter och utmaningar i Sverige. Antologin inleds med förvaltningschefens syn på skolutveckling, styrning och ledarskap – som följs upp av en övergripande inledning kring fritidshemssatsningen. De efterföljande fem kapitlen är antologins hjärta. Här får vi ta del av fritidshemmens olika utvecklingsarbeten om pedagogisk och organisatorisk utveckling. Antologin avslutas med en summering och blick framåt av universitets lektor Jonas Alwall, Malmö högskola. Alla utvecklingsprocesser har en början och ett slut, häri ligger även Hörby kommuns fritidshems utmaningar, där förvaltningsledningen är en viktig motor. Det gäller nu att hålla fast vid de nya erövrade framgångarna och se deras nya läge som avtryck och avstamp för en fortsatt utvecklingsprocess som aldrig får stanna upp och slå sig till ro. Eller som Alwall säger: ”Hur undviker man den motsatta utvecklingen: att en förändrad verksamhet efter en tid glider tillbaka i det gamla?” De nya gjorda och uppnådda vinsterna får inte ses som säkrade för all framtid – det systematiska och målrelaterade arbetet måste hela tiden problematiseras, analyseras, följas upp och utvecklas vidare. Kanske är förmågan att hålla i och hålla ut, som allra viktigast nu.
Publisher Malmö Högskola
Hörby kommun
ISBN 978-91-7104-774-8
Pages 136
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22726 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics