Studie- och yrkesvägledning Hela skolans ansvar – ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledning Hela skolans ansvar – ur ett lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Studie- och yrkes ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studie- och yrkesvägledning Hela skolans ansvar – ur ett lärarperspektiv
Author Bardeman, Gary ; Isaksson, Erika
Date 2017
Swedish abstract
Enligt Skolverkets allmänna råd ”Arbete med studie- och yrkesvägledning” ska alla inom skolan bidra till att eleverna gör väl underbyggda studie- och yrkesval. Vägledningsprocessen bör ske tidigt i skolåldern för att bredda elevernas handlingshorisont och kännedom om flera yrken. Tidigare forskning visar att det finns brister inom den breda vägledningen och att nya lärare inte får den information de behöver för att klara av uppgiften. Då dagens elever känner oro inför sina gymnasieval har vi valt att studera hur lärare på en högstadieskola i en mindre kommun i Skåne ser på den breda vägledningen som hela skolans ansvar. Totalt har sex lärare intervjuats med kvalitativ metod och resultatet har analyserats med hjälp av Careership teorin och Social learning theory of career decision. Studien bygger dels på frågan vad lärarna känner till om begreppet bred vägledning och vad de själva gör för att bidra till att det blir hela skolans ansvar. Vidare ämnar studien besvara hur rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare samverkar för att implementera den breda vägledningen på skolan. Resultaten som framkom av studien var att två av sex lärare inte visste vad begreppet bred vägledning innebar trots att de hade jobbat på skolan i många år. Det framkom även att de lärare som jobbar med de praktiska undervisningsämnena på skolan ansåg att de hade mer utrymme inom kursplanen att bedriva den breda vägledningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject bred vägledning
handlingshorisont
grundskola
lärarperspektiv
väl underbyggda val
Handle http://hdl.handle.net/2043/22730 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics