"Plötsligt hade vi Spiderman på picknick"

DSpace Repository

"Plötsligt hade vi Spiderman på picknick"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Plötsligt hade vi Spiderman på picknick"
Author Stigertsson, Josefin
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka barns lek med identitet i rollrummet utifrån den dramaturgiskt perspektiv och den psykosociala teorin. Frågeställningarna som används i studien är: 1.     Hur uppfattar förskollärare rollrummet och dess funktion? 2.     Vad har rekvisitan för roll i leken i rollrummet? 3.     Vad sker med barns identitet i leken i rollrummet? Två kvalitativa metoder har använts för att lyfta både olika perspektiv på ämnet. Intervjuer har gjorts med fyra förskollärare för att lyfta deras perspektiv och två observationer har gjorts för att själv kunna tolka barnens lek. Den insamlade empirin har sedan analyserats med hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom ämnet. Som tidigare forskning har följande ämnen presenterats: rollek, fantasi, genus, miljö och rekvisita. Resultatet från studien visade att barnen påverkas av den fysiska miljön och dess innehåll, sociala relationer, barnets fantasiutveckling och erfarenheter. Det var även skillnad på barnens lek utifrån deras genus vilket visade att pojkar använder sig av fantasiroller medan flickorna väljer att gestalta roller som har en omsorgskaraktär. Barnen lekte även med mer rekvisita på förmiddagen än på eftermiddagen. Resultatet är även att rollrummets funktion i verksamheten kan vara att erbjuda barnen en miljö med möjligheter för barnen att kunna leka olika lekar och samtidigt utveckla förmågor och egenskaper hos sig själva och varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Barn
Förskola
Identitet
Roll
Rollek
Handle http://hdl.handle.net/2043/22742 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics