Immigrerade patienters perspektiv av stöd för egenvård vid diabetes mellitus

DSpace Repository

Immigrerade patienters perspektiv av stöd för egenvård vid diabetes mellitus

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Immigrerade patienters perspektiv av stöd för egenvård vid diabetes mellitus
Author Hauer, Julia ; Nilsson, Julia
Date 2017
English abstract
Background: The immigration to Sweden is increasing. Diabetes is globally the biggest public health problem. Life expectancy increases, thus also within the group of immigrated patients with diabetes. The support and self-management when having diabetes is crucial for the patient's continued disease development and health. Purpose: The purpose of this literature study was to describe the immigrated patient’s experiences and perception of the support on selfmanagement when having diabetes. Method: A literature study with a qualitative approach based on the results of eleven scientific articles. Results: The study showed that the support for self-management in immigrant patients was insufficient. The following categories were analyzed; The barriers to selfmanagement, The importance of the family and The experience of the meeting with the nurse. Conclusion: Education for both the patient and the patient's family has emerged as a basic prerequisite for self-care support. The result also showed that patients lacked a more person-centered care where the nurse made them more involved in their own care.
Swedish abstract
Bakgrund: Inflyttningen till Sverige ökar. Globalt sett är diabetes vårt största folkhälsoproblem. Medellivslängden ökar, därmed även gruppen immigrerade patienter med diabetes. Egenvården vid diabetes är avgörande för patientens fortsatta sjukdomsutveckling och hälsa. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva immigrerade patienters upplevelser och erfarenheter av stöd för egenvård vid diabetes. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på elva vetenskapliga artiklars resultat. Resultat: Studien visade att stödet vid egenvård hos immigrerade patienter var otillräckligt. Följande kategorier analyserades fram; Barriärer till egenvård, Familjens betydelse och Erfarenhet av mötet med sjuksköterskan. Konklusion: Brist på patientutbildning var ett återkommande problem, både patienterna och dess anhöriga önskar mer utbildning för att kunna känna stöd för att hantera sin egenvård. Patienterna saknade en mer personcentrerad omvårdnad där sjuksköterskan hade tagit hänsyn till den immigrerade patientens situation och integrerat dem mer i beslutsfattande angående egenvården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject diabetes mellitus
immigranter
kunskap
stöd för egenvård
upplevelser
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22747 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics