För- och nackdelar med att använda det digitala hjälpmedlet Geogebra i matematikundervisningen.

DSpace Repository

För- och nackdelar med att använda det digitala hjälpmedlet Geogebra i matematikundervisningen.

Details

Files for download
Icon
För- och nackdelar ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title För- och nackdelar med att använda det digitala hjälpmedlet Geogebra i matematikundervisningen.
Author Ödmo, Magnus
Date 2017
Swedish abstract
Uppsatsen syfte är att undersöka för- och nackdelar med att använda det digitala hjälpmedlet Geogebra i matematikundervisningen. Via intervjuer av elever vid elevaktivitet och intervjuer av lärare har jag fått kvalitativ information som jag analyserat, satt i ett teoretiskt perspektiv samt kopplat till styrdokument och tidigare forskning. Slutsatserna är att Geogebra är ett smidigt, dynamiskt tekniskt hjälpmedel som möjliggör gestaltning av många matematiska representationer. Det möjliggör också presentationer som blir exakta och ser professionella ut och detta i sig skapar motivation hos eleverna. Digitala hjälpmedel kan vara motiverande också bara av det faktum att eleverna redan lever i en digital kultur och upplever att undervisningen är modern och tidsenlig. Dessutom används digitala hjälpmedel redan till viss del i tex PISA-undersökningen. Geogebra kan med fördel även användas som centrum för dialog vid undervisning. Flera nackdelar framkommer också, såsom tekniska svårigheter, inlärningstid och att annat lockar på datorn som gör att eleverna tappar fokus. De automatiserande funktionerna i programmet kan innebära att elever inte lär sig de manuella steg som erfordras för att kunna lösa uppgifterna utan det digitala hjälpmedlet. Det är dessutom en utmaning för skolan då tekniska verktyg blir en del av deras sätt att lösa matematiska uppgifter. Eleverna behöver då få tillgång till verktygen vid examination. Informanterna nämner också att variation är viktigt mellan mer traditionell undervisning och undervisning med tekniska hjälpmedel. Uppsatsen visar på flera för och nackdelar som lärare kan ha nytta av när de överväger när, hur och varför de skall använda Geogebra i sin undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject IKT
Handle http://hdl.handle.net/2043/22763 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics