Matematiksvårigheter ur lärares perspektiv

DSpace Repository

Matematiksvårigheter ur lärares perspektiv

Details

Files for download
Icon
Matematiksvårighe ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Matematiksvårigheter ur lärares perspektiv
Author Mezer Odha, Nedhal
Date 2017
English abstract
Mathematical Difficulties from Teacher’s Perspective
Swedish abstract
Matematiksvårigheter är ett viktigt område i matematiken. Sjöberg (2006) anser att elevers matematiksvårigheter bör undersökas i ett bredare perspektiv. Han menar att det måste tas hänsyn till lärares pedagogiska perspektiv när det behövs för att ta fram åtgärder för att hjälpa eleven. Med detta som bakgrund har jag valt att fördjupa mig i lärares uppfattningar om matematiksvårigheter för att på så vis bidra med kunskap om faktorer som är bakomliggande för matematiksvårigheter enligt lärares uppfattningar. Syfte Syftet med detta arbete är att fånga lärares tankar och åsikter kring mötet med elever i matematiksvårigheter och om det finns ett samband mellan matematiksvårigheter och språksvårigheter. Dessutom är syftet att undersöka vilket ansvar och uppgifter lärare respektive speciallärare har i verksamheten för att hantera situationer där matematiksvårigheter förekommer. Frågeställningar · Vad innebär matematiksvårigheter för lärarna som ingår i undersökningen och vilka typer av matematiksvårigheter kan, enligt dessa lärare uppstå i undervisningen? · Finns det ett samband mellan matematiksvårigheter och språksvårigheter? · Hur bemöter skolans lärare och speciallärare matematiksvårigheter och vilka åtgärder vidtas?
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Allmänna matematiksvårigheter, Alkalkylli, Ayslexi, Dyskalkyli, Extra anpassningar. Matematiksvårigheter, Pseudo, Särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Handle http://hdl.handle.net/2043/22770 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics