Lärare och studie- och yrkesvägledning i grundskolan / Teachers and Guidance Counselling in Elementary School

DSpace Repository

Lärare och studie- och yrkesvägledning i grundskolan / Teachers and Guidance Counselling in Elementary School

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärare och studie- och yrkesvägledning i grundskolan / Teachers and Guidance Counselling in Elementary School
Author Rindbäck, Åsa
Date 2017
Swedish abstract
Skolans övergripande mål och värdegrund, enligt skollagen (2010: 800) är att hjälpa elever att utveckla kunskap och kompetens inför kommande yrkesliv. Eleverna ska genom skolgången även få möjlighet till insikt och självkännedom. En studie- och yrkesvägledares arbete kretsar kring att hjälpa elever utveckla sin valkompetens (skolverket 2008, 93). Dessutom menar Skolverket (2008) att det är hela skolans ansvar att tillgodose det. Studien syftar till att se hur lärare arbetar med studie- och yrkesvägledningen utifrån deras pedagogiska arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject karriärlärande
grundskola
lärare
karriärkompetens
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/22779 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics