Obligatoriskt bedömningsstöd i svenska årskurs 1-3, en studie om underlag och utformning.

DSpace Repository

Obligatoriskt bedömningsstöd i svenska årskurs 1-3, en studie om underlag och utformning.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Obligatoriskt bedömningsstöd i svenska årskurs 1-3, en studie om underlag och utformning.
Author Zakariasson, Eva
Date 2017
Swedish abstract
Då kunskapsresultaten i svensk skola sjunkit under flera år beslutade regeringen att införa ett kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1, samt nya obligatoriska bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-3 från och med 1 juli 2016. Syftet med denna studie var att granska i vilken utsträckning innehållet i regeringens förarbeten som ligger till grund för bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling, hädanefter kallat Bedömningsstödet (2016), är forskningsbaserade utifrån fyra i förväg utvalda områden; fonologisk medvetenhet, lärande i en kontext, formativ bedömning samt likvärdighet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject bedömningsstöd
fonologisk medvetenhet
formativ bedömning
likvärdighet
lärande i en kontext
Handle http://hdl.handle.net/2043/22781 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics