Fibromyalgi i förhållande till oxidativ stress

DSpace Repository

Fibromyalgi i förhållande till oxidativ stress

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fibromyalgi i förhållande till oxidativ stress
Author Atta, Farah
Date 2017
English abstract
Fibromyalgia (FM) is a chronic disease in which the brain's ability to manage pain signals are considered to be disturbed. Symptoms include pain in at least 11 of 18 tender points and other pain, non-functional sleep, stiffness, fatigue, weakness in the muscles, cardiac arrhythmia, tenderness and knitting feelings in the skin. The symptoms may be related to the muscles, endocrine and immune system. FM lack of diagnostic markers that can be analyzed and used for the diagnosis of the chronic disease. The purpose of this pilot study is to study some biomarkers in saliva collected with Salivette® by female FM patients, and relate the results to the perceived pain by the patient. Patients and control group (KG) in the study (FM; n = 7, 43±12 years KG; n = 6, 42±14 years) were asked to answer questions regarding e.g. medication, pain and infections. The quantified biomarkers are free circulating mtDNA, uric acid and IgA. Total protein was analyzed for the normalization of the IgA value. Electrolyte analysis was performed to examine the plausibility of the sample. The results showed that the average values of the biomarkers is higher for FM patients than for KG. The regression between IgA and uric acid of the FM is slightly positive. There is no correlation between the ratio of IgA /total protein and uric acid of the FM. The saliva pH among FM was lower than in KG. The average of samples from day one and two of the FM in relation to the perceived pain during the last week show no significant associations related to the quantified biomarkers. For the development of this study and in this area it is required a better standardization of research methods, a larger number of participants and an increased understanding of the disease variability in patients depending on lifestyle and medical history.
Swedish abstract
Fibromyalgi (FM) är en kronisk sjukdom där hjärnans förmåga att hantera smärtsignaler betraktas vara rubbad. Symtomen omfattar bl.a. smärta i minst 11 av 18 smärtpunkter och annan värk, ofunktionell sömn, stelhet, trötthet, svaghetskänsla i musklerna, hjärtarytmi, ömhet och stickningskänsla i huden. Symptomen kan vara relaterade till musklerna, endokrina och immunologiska system. FM saknar diagnostiska markörer som kan analyseras och användas för diagnostik av den kroniska sjukdomen. Syftet med denna pilotstudie är att studera några biomarkörer i saliv som samlats i Salivette® från kvinnliga FM patienter, och relatera resultatet till den av patienten upplevda smärtan. Patienter och kontrollgrupp (KG) i studien (FM; n=7, 43±12 år och KG; n=6, 42±14 år) fick besvara frågor gällande bl.a. medicinering, smärta och infektion. Biomarkörer som kvantifierades var fritt cirkulerande mtDNA, urinsyra och IgA. Totalprotein analyserades för att normalisera IgA värdet. Elektrolytanalys utfördes för att granska salivprovets rimlighet. Resultaten visade att medelvärdena av nämnda biomarkörer är högre hos FM patienter än hos KG. Regressionen mellan IgA och urinsyra hos FM är svagt positiv. Det finns ingen korrelation mellan kvoten IgA/totalprotein och urinsyra hos FM. pH i saliv bland FM var lägre än hos KG. Medelvärdet av prov från dag ett och två hos FM i förhållande till den upplevda smärtan under den senaste veckan visar inga signifikanta samband relaterat till kvantifierade biomarkörer. För utveckling av denna studie och inom området krävs det en bättre standardisering av forskningsmetoderna, ett större antal deltagare och en utökad förståelse om sjukdomens variation hos patienter beroende på livsstil och anamnes.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject Biomarkörer
Fibromyalgi
Inflammatoriska markörer
mtDNA
Sinnesceller
Smärta
Urinsyra
Handle http://hdl.handle.net/2043/22789 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics