Yngre barns möjlighet till kommunikation och deltagande

DSpace Repository

Yngre barns möjlighet till kommunikation och deltagande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yngre barns möjlighet till kommunikation och deltagande
Author Andersson, Malin ; Johansson, Hanna
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att studera hur några pedagoger uppfattar och aktivt använder TAKK i arbetet med de yngre barnen utifrån ett inkluderande perspektiv. Vi har valt en kvalitativ metodsats och har genomfört semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger från tre mindre samhällen i Skåne. Studiens teoretiska orienteringar förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv, relationellt och kategoriskt synsätt samt inkluderande aspekter. Resultatet tyder på att pedagogerna har en positiv inställning till TAKK och använder det i den dagliga verksamheten. TAKK, som ett understödjande kommunikationsmedel, bidrar till pedagogernas intention att inkludera samtliga barn i förskolans aktiviteter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Förskola
Inkludering
Kommunikation
Pedagoger
TAKK
Handle http://hdl.handle.net/2043/22818 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics