Läs för mig En studie om hur förskolan arbetar med barnlitteratur Read to Me A study of how Preschools work with children’s literature

DSpace Repository

Läs för mig En studie om hur förskolan arbetar med barnlitteratur Read to Me A study of how Preschools work with children’s literature

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs för mig En studie om hur förskolan arbetar med barnlitteratur Read to Me A study of how Preschools work with children’s literature
Author Lidström, Marie ; Kronkvist, Therese
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur man använder sig av litteratur i förskolan och ta reda på pedagogernas syn på arbetet med litteraturen i ett språkutvecklande syfte. Vi har observerat läsmiljön på olika förskolor samt intervjuat pedagoger för att få ett material att arbeta med. Teorin vi har utgått ifrån är det sociokulturella perspektivet. Vi fick genom vår studie syn på olika läsmiljöer och pedagogers engagemang kring olika bokaktiviteter. Studien visar även på medvetenhet från pedagogerna hur viktig boken kan vara som utgångspunkt samt miljöns betydelse för barns möjlighet till utveckling och lärande. Dock upptäckte vi att själva högläsningen i sig inte var lika prioriterad i tid och förberedelse som temaarbete utifrån en bok var. Det kommer även fram i studien att barn är intresserade av böcker och högläsning och vill ha möjlighet att kunna ta del av det under sin dag på förskolan. Man försöker göra barnen delaktiga och utgår oftast ifrån barnens intresse både när det gäller vilken litteratur som ska finnas på förskolan och till viss del av skapandet kring läsmiljön.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject förskola, litteratur, samspel, sociokulturellt perspektiv och språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22820 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics