Elevers och studie- och yrkesvägledares inställning till introduktionsprogrammen. En studie om övergång, upplevd studiesituation och framtidstankar.

DSpace Repository

Elevers och studie- och yrkesvägledares inställning till introduktionsprogrammen. En studie om övergång, upplevd studiesituation och framtidstankar.

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 2017 ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers och studie- och yrkesvägledares inställning till introduktionsprogrammen. En studie om övergång, upplevd studiesituation och framtidstankar.
Author Määttä, Nathalie ; Smedberg, Sofia
Date 2017
Swedish abstract
Studier visar att gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) växer sig allt större, samtidigt råder det delade meningar kring IM. Utifrån dessa delade meningar växte en nyfikenhet hos oss över vilken inställning elever och studie- och yrkesvägledare har gentemot IM. Syftet med vårt examensarbete är således att undersöka dessa inställningar, hur eleverna beskriver övergången mellan högstadiet och IM samt vilka möjligheter de ser efter avslutad utbildning. Våra frågeställningar är följande: • Hur beskriver studie- och yrkesvägledare IM? • Hur beskriver eleverna övergången ifrån högstadiet till IM? • Hur beskriver eleverna att det är att studera på IM? • Vilka möjligheter ser eleverna efter avslutad utbildning? Undersökningen bygger på sex kvalitativa intervjuer med två studie- och yrkesvägledare samt fyra elever på IM. Som teoretisk utgångspunkt för detta examensarbete presenteras Careership av Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes. De teoretiska begrepp som används för att analysera det empiriska materialet är: fält, kapital, habitus, handlingshorisont, brytpunkter och rutiner. Resultatet visar att såväl elever som studie- och yrkesvägledare har en positiv inställning till IM, däremot menar samtliga respondenter att omgivningen har en felaktig bild av introduktionsprogrammen. Eleverna var från början motvilliga till att börja på IM, en del på grund av knapphändig information och andra av negativa kommentarer från bekanta. Vidare visar resultatet att elevernas handlingshorisont påverkas dels av hur de uppfattar sig själva och hur de uppfattar den kontext de befinner sig inom.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Introduktionsprogrammen
Normer
Careership
Brytpunkter
Handlingshorisont
Handle http://hdl.handle.net/2043/22835 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics