AUTHORITY AND LEADERSHIP IN THE CLASSROOM

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title AUTHORITY AND LEADERSHIP IN THE CLASSROOM
Author Hamidian, Gino
Date 2017
Swedish abstract
ABSTRAKT Syftet med uppsatsen har varit att granska olika författares syn på ett bra ledarskap. Den metod som jag använt mig av är litteraturstudier. Studiens teoretiska bakgrund är forskning och teorier om ledarskap, auktoritet, pedagogiskt ledarskap samt olika ledarstilar. Utgångspunkten är Steinberg, Stensmo och Malténs teorier om auktoritet och ledarskap i klassrummet och hur man som lärare måste skaffa sig detta. Centrala begrepp i uppsatsen är just auktoritet och ledarskap. Min frågeställning handlar om betydelsen av auktoritet och ledarskap för att en lärare skall kunna bedriva sin undervisning. I undersökningen framgår det även att läraren bör ha regler, rutiner och sätta rimliga krav på eleverna. Att skapa relationer är en väldigt viktig ingrediens om läraren bör använda sig av. Samtidigt bör läraren tänka på miljön i klassrummet samt ha social kompetens och ha självförtroende. Dessa ingredienser anses vara centrala för att en lärare skall kunna skaffa sig ledarskap i klassrummet. Nyckelord: auktoritet, ledarskap, social kompetens, rutiner
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject auktoritet, ledarskap, social kompetens, rutiner
Handle http://hdl.handle.net/2043/22840 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics