Elevers inställningar till matematik och deras motivation till lärande – i relation till matematikresultaten(Pupils attitude for mathematics and their motivation for learning - in relation to mathematical results)

DSpace Repository

Elevers inställningar till matematik och deras motivation till lärande – i relation till matematikresultaten(Pupils attitude for mathematics and their motivation for learning - in relation to mathematical results)

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers inställningar till matematik och deras motivation till lärande – i relation till matematikresultaten(Pupils attitude for mathematics and their motivation for learning - in relation to mathematical results)
Author Dauti, Hamdije
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka kopplingen mellan resultaten i matematik i förhållande till elevers inställning och elevers motivation till matematik. Enligt TIMSS och andra forskningsresultat finns det ett samband mellan elevers inställning och vilka resultat eleverna uppnår. Om kopplingen mellan skolresultat och andra faktorer har utbildningsforskarna Thomson & Wery(2013), dragit slutsatser att motivationen är en viktig nyckel till elevers skolframgång. Utifrån liknande teorier och undersökningsresultat bestämdes att närmare undersöka elevers inställningar till matematik och deras motivation till att lära sig matematik. Undersökningens frågeställningar är: 1. Vad har eleverna för inställning till matematik och matematikämnet? 2. Vilken typ av motivation är mer vanligt bland lågstadieelever? Metoden för att kunna besvara mina frågeställningar är en kvalitativ studie respektive intervjuer. Intervjuerna har genomförts med tio lågstadieelever, en grupp som enligt läraren lyckas mycket bra i ämnet matematik. För att kunna analysera elevers inställning till matematik och deras motivation till lärandet har jag använd mig av kvalitativ analysmetod utifrån fenomenografin. Analysprocessen har gått ut på att få ett helhetsintryck av datamaterialet och att uppmärksamma skillnader och likheter i elevers utsagor och slutligen att kategorisera deras uppfattningar i olika beskrivningskategorier och dra mina slutsatser. Resultatet i undersökningen visar att alla elever tycker att matematik är viktigt för framtida studier och/eller för vardagslivet. Däremot har majoriteten av mina informanter en negativ inställning till matematik och de flesta drivs av yttre motivation. Nyckelord: Attityd, Inställning, Matematik, Matematikämne, Motivation, PISA, TIMSS
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Attityd, Inställning, Matematik, Matematikämne, Motivation, PISA, TIMSS
Handle http://hdl.handle.net/2043/22843 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics