Lärares erfarenheter av ämnesintegration och deras syn på integration av andra ämnen med ämnet engelska

DSpace Repository

Lärares erfarenheter av ämnesintegration och deras syn på integration av andra ämnen med ämnet engelska

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares erfarenheter av ämnesintegration och deras syn på integration av andra ämnen med ämnet engelska
Author Porsbring, Rialinda
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är till att börja med att undersöka vilken inställning ett antal lärare på en grundskola har till begreppet ämnesintegration, vilken erfarenhet de har av att arbeta med ämnesintegrerad undervisning och hur de upplever det. Ett andra syfte med arbetet är att undersöka vilken inställning lärarna har till att ämnesintegrera andra ämnen med engelska och vilken erfarenhet de har av att göra det. Fördelar och utmaningar som lärarna upplever med att genomföra en ämnesintegrerad undervisning beskrivs. Metoden som används är kvalitativ och det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer med lärare. Materialet analyseras med hjälp av litteratur om pedagogiska teorier och metoder, aktuell läroplan för grundskolan, samt forskning. Resultatet visar att en majoritet av lärarna i studien ser många positiva effekter av att arbeta ämnesintegrerat, både för den egna planeringen och genomförandet av undervisningen samt för elevernas upplevelse av undervisningen. När det gäller ämnesintegration med engelska ser lärarna en del utmaningar, främst i de lägre årskurserna. Även på mellanstadiet finns utmaningar p.g.a. stor spridning i elevernas engelskkunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject ämnesintegration
temaarbete
tematisk
engelska
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22844 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics