DEN OSYNLIGA ELEFANTEN - VUXNA BARNS EGNA BERÄTTELSER OM HUR DET ÄR ATT VÄXA UPP MED EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARS ALKOHOLMISSBRUK

DSpace Repository

DEN OSYNLIGA ELEFANTEN - VUXNA BARNS EGNA BERÄTTELSER OM HUR DET ÄR ATT VÄXA UPP MED EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARS ALKOHOLMISSBRUK

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title DEN OSYNLIGA ELEFANTEN - VUXNA BARNS EGNA BERÄTTELSER OM HUR DET ÄR ATT VÄXA UPP MED EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARS ALKOHOLMISSBRUK
Author Hederström, Emma
Date 2017
English abstract
Hederström, E The invisible elephant. Adult children's own stories about how it is to grow up with one or both parents’ alcohol abuse. A work that describes the influence of vulnerable children from the home environment, with a focus on adult children's own stories about their childhood. Degree project in social work 15 credits. Malmö University: Faculty of health and society, Department of social work, 2017. The purpose with this study is to find out how adult children with alcoholic parents have experienced their childhood and upbringing and if their experiences have influenced their way of life. I've therefor asked adult children to tell me their own stories from their childhood, so that I can get an insight in how an abusive upbringing can change their way of life. I've chosen to use a qualitative method, in the form of surveys with questions where the informants answer freely and openly. The study is based upon these research questions. - How does the informant, in their adult life, look at their childhood with one or both parents abusing alcohol? - In what way have their upbringing changed or influenced the informant’s way of life today? - How is the informant’s relationship with the parent/parents today? The study is based upon three different theories, risk and safety factors, resilience and social inheritance. The result shows that children with parents abusing alcohol are a heterogeneous group where every single individual have their own story. It has clearly shown that all the informants’ different stories are unique. The one thing they all have in common, though, is that they're all affected by their upbringing with one or both parents abusing alcohol.
Swedish abstract
Hederström, E. Den osynliga elefanten. Vuxna barns egna berättelser om hur det är att växa upp med en eller båda föräldrars alkoholmissbruk. Ett arbete som beskriver utsatta barns påverkan från hemmiljön, med fokus på vuxna barns egna berättelser om deras uppväxt. Examensarbete, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, 2017. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur vuxna barns upplevelser är av att växa upp med en eller båda föräldrars alkoholmissbruk samt om uppväxten har påverkat personens nuvarande sätt att leva. Jag har därför låtit vuxna barn berätta sina historier för att få en inblick i hur och om de har påverkats av sin uppväxt. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats i form av enkäter med öppna frågor. Studien är baserad på följande frågeställningar. - Hur upplever informanten idag sin uppväxt med en eller båda föräldrars alkoholmissbruk? - På vilket sätt har uppväxten påverkat informantens sätt att leva idag? - Hur är relationen med föräldern/föräldrarna idag? Studien är grundad på tre olika teorier, risk- och skyddsfaktorer, resiliens och socialt arv. I resultatet framkommer det att barn som växer upp med en missbrukande förälder är en heterogen grupp, där varje individ har sin egen historia. Det har tydligt framkommit att alla informanters upplevelser är unika och skiljer sig från vad de andra beskriver. Dock har alla det gemensamma, att de alla på något vis har påverkats av att ha vuxit upp med en alkoholmissbrukande förälder
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Barn till missbrukare
uppväxt i alkoholmissbruk
att leva i missbruk
socialt arv
Handle http://hdl.handle.net/2043/22852 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics