Arbete och emotioner - en studie av HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn

DSpace Repository

Arbete och emotioner - en studie av HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbete och emotioner - en studie av HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn
Author Najafi, Madeleine ; Sonesson, Josefin
Date 2017
English abstract
The media writes about insecurity, threats and violence amongst residents and employees within residential care homes (HVB) for unaccompanied refugee children in Sweden. Working with people who have endured traumatic experiences has shown to have a profound emotional impact on an individual. This, in our opinion, should have raised the interest in researching the well-being of the employees. The aim of this study is therefore to analyse the emotional challenge facing the care home employees in their work. We examine how care home employees work, are affected by work, and in what way the employees manage their emotions arising from work. A qualitative method was chosen, containing six unstructured interviews with people who work or have worked at care homes for unaccompanied refugee children in Skåne. The theoretical concepts used in this study are based on Goffman’s dramaturgy, Hochschild’s emotion sociology and the empowerment concept. The study shows that due to an emotional commitment, the care home employees are highly emotionally affected by working with unaccompanied refugee children, in a both positive and a negative sense. The study also shows that the employees have difficulties leaving their professional life at work, and that they wish for more emotional support. Modification of emotions is not an unusual method in managing emotions inside and outside of the workplace.
Swedish abstract
I media skrivs det om osäkerhet, hot och våld bland både boende och personal på svenska HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Att arbeta med personer som har erfarit traumatiska händelser har visat sig ha en stor känslomässig påverkan på en individ. Vi upplever att detta borde ha ökat forskningsintresset för HVB-personalens mående och inte enbart de boendes. Syftet med studien är därför att analysera den emotionella utmaning som möter personal i arbetet på HVB-hem. I studien behandlar vi frågor om hur de anställda arbetar och påverkas i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, samt på vilket sätt de hanterar känslor som uppstår i arbetet. Studien har utgått från en kvalitativ metodansats med sex ostrukturerade intervjuer med personer som arbetar eller har arbetat på HVB-hem i Skåne. Teorin i studien är baserad på Goffmans dramaturgiska teori, Hochschilds emotionssociologi och empowermentbegreppet. Studiens resultat visar att personalen utsätts för en omfattande känslomässig påverkan i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Personalen på HVB-hemmen påverkas i såväl positiv som negativ bemärkelse, till följd av ett emotionellt engagemang som uppstår i arbete med de boende. Personalen beskriver även svårigheterna med att lyckas släppa arbetet när de kommer hem och hur de hade önskat mer emotionellt stöd. För att kunna hantera emotionerna i och utanför arbetet är modifiering av känslor inte ovanligt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject HVB-hem
Ensamkommande flyktingbarn
Personal
Emotioner
Påverkan
Care homes
Unaccompanied refugee children
Employees
Emotions
Impact
Handle http://hdl.handle.net/2043/22859 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics