Karriärutveckling och integration - En studie om migranters upplevelser av SFI samt studie- och yrkesvägledare

DSpace Repository

Karriärutveckling och integration - En studie om migranters upplevelser av SFI samt studie- och yrkesvägledare

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Karriärutveckling och integration - En studie om migranters upplevelser av SFI samt studie- och yrkesvägledare
Author Andersson, Samuel
Date 2017
Swedish abstract
Migrationen har ökat i Sverige under de senaste decennierna och studier visar att migranter har svårare än den infödda befolkningen att ta sig in i samhället och arbetslivet. SFI-undervisningen och studie- och yrkesvägledaren på SFI är två inrättningar som skall bidra till detta integrationsarbete. I studier har det därför diskuterats vilken betydelse dessa inrättningar har för migranternas väg in i det svenska samhället. Noterbart i detta sammanhang är att forskning i ett retroperspektiv med kvalitativa metoder är förbisedd. Detta medför att det är oklart vilken betydelse migranter upplever att dessa inrättningar har haft för deras karriärutveckling. För att få insikt i detta har denna studie intervjuat sex migranter som har genomgått migrationsundervisningen, SFI, på den kommunala vuxenutbildningen. I studien har teoretiska begrepp från Bourdieu, Hodkinson och Sparkes samt Donald E. Super använts. Begreppen är: habitus, handlingshorisont, fält, kapital, brytpunkter, rutiner och livsroller. Studien visar att SFI-undervisningen har påverkat migranternas karriärutveckling på ett likartat sätt. Den har tagit sig uttryck genom att vara en ”kapitalgenerator” som har minskat flera av de hinder som de hade i samband med migrationen. Den har vidgat deras handlingshorisont genom att ge dem kunskaper och formella behörigheter. Trots dessa förtjänster hos SFI, så har migranterna upplevt den som otillräcklig i vissa avseenden. De har sett sig behöva inhämta språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället på andra sätt. Migranterna upplever att också mötet med studie- och yrkesvägledaren på SFI har bidragit till att vidga deras handlingshorisont genom att ge dem information och tillträde till olika fält. Betydelsen de tillskriver studie- och yrkesvägledaren är avhängande av vilken relation de hade till denne.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject SFI
studie- och yrkesvägledare
karriärutveckling
integration
handlingshorisont
Handle http://hdl.handle.net/2043/22860 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics