Rektors styrning av studie- och yrkesvägledningen på grundskolan

DSpace Repository

Rektors styrning av studie- och yrkesvägledningen på grundskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rektors styrning av studie- och yrkesvägledningen på grundskolan
Author Andersson Galvao, Antonio ; Serholt, Robert
Date 2017
Swedish abstract
Studie- och yrkesvägledning är ett frågetecken för en del människor, vi som blivande studie och yrkesvägledare har märkt detta i konversation med människor vi möter. Hur studie- och yrkesvägledningen styrs och organiseras är något som vi inte hittat tidigare forskning kring. Studiens syfte är att undersöka implementeringen av skollagen genom att undersöka hur rektor styr och organiserar studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Studiens frågeställningar är följande: 1. Hur planerar, utvärderar och utvecklar rektor arbetet med studie- och yrkesvägledningen på grundskolan? 2. Hur ansvarsfördelar rektor arbetet och hur samordnar rektor samarbetet mellan personalen i arbetet med studie- och yrkesvägledningen på grundskolan? 3. Hur styr rektor arbetet med kontinuerlig vägledning på grundskolan? 4. Hur styr rektor vägledningen utefter elevers behov av vägledningssamtal? Vi har i studien använt implementeringsteori som teoretisk utgångspunkt för att analysera resultatet och implementeringen av Skolverkets allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning. Vi har använt en kvalitativ i form av intervjuer med sex grundskolerektorer. Studien visar på att de flesta av rektorerna inte arbetade med att planera, utvärdera eller utveckla studie- och yrkesvägledningen på skolan även fast att de uttryckte vilja för det och visade på förståelse av innebörden i de allmänna råden. Studien visade också på att det oftast var studie- och yrkesvägledarna som startade initiativet i att skapa ett samarbete mellan dem och lärarna på skolorna eftersom rektorerna ansåg att det fanns en distinkt skillnad i deras arbetsuppgifter utifrån deras yrkesprofessioner. Den kontinuerliga vägledningen på skolorna lyste med sin frånvaro trots att rektorerna visade på förståelse för betydelsen. Slutligen så visar studien på att rektorerna på samtliga skolor visade på att de kunde, ville och förstod att de skulle ge eleverna, var och en med sitt behov, vägledningssamtal.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Studie- och yrkesvägledning
Rektor
Implementering
Grundskola
Styrning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22862 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics