“Det är bara att svinga med ett trollspö” Pedagogers och specialpedagogers synsätt på inkludering i förskolan

DSpace Repository

“Det är bara att svinga med ett trollspö” Pedagogers och specialpedagogers synsätt på inkludering i förskolan

Details

Files for download
Icon
Pedagogers och ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Det är bara att svinga med ett trollspö” Pedagogers och specialpedagogers synsätt på inkludering i förskolan
Author Lenngren, Hanna ; Leo, Johanna
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien är att studera pedagogers och specialpedagogers samarbete och synsätt på hur barn som är i behov av särskilt stöd inkluderas i förskolan. Studien utgår från pedagogers perspektiv. Frågeställningarna som används är hur pedagoger och specialpedagoger tolkar begreppet barn i behov av särskilt stöd, hur pedagoger och specialpedagoger upplever sina möjligheter att inkludera barn i den pedagogiska verksamheten samt hur pedagoger och specialpedagoger samarbetar för att skapa en fungerande verksamhet. I avsnittet tidigare forskning beskrivs relevant forskning kring inkluderingsarbetet ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Det beskrivs även olika arbetssätt och förhållningssätt inom arbetet med inkludering. Den teoretiska utgångspunkten för studien är från de specialpedagogiska perspektiven: ett kategoriskt och relationellt perspektiv. Perspektiven används inom arbetet med barn i behov av särskilt stöd och inkludering. En kvalitativ metod har valts för studien då empirin grundas på 19 intervjuer från tre förskolor från olika kommuner. Empirin har analyserat utifrån ovanstående perspektiv. Studiens mest betydelsefulla resultat är att förskolorna arbetar utifrån ett relationellt perspektiv med inkludering.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
inkludering
specialpedagogik
samarbete
pedagoger
specialpedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/22868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics