Pedagogers arbete med autistiska barn i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers arbete med autistiska barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Pedagogers arbete ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers arbete med autistiska barn i förskolan
Author Engdahl, Lena ; Danielsson, Rebecca
Date 2017
Swedish abstract
Att barn idag får diagnoser i tidigare ålder är något som blir mer och mer vanligt och att undersöka hur förskollärare arbetar med barn som har autism var därför något som intresserade oss. Studiens syfte är att undersöka pedagogernas arbete, hur de arbetar för att stimulera och stödja barn med autism i verksamheten. Vi har valt att skriva studien utifrån pedagogernas perspektiv då pedagogernas arbetssätt och bemötande av autistiska barn är en viktig del för deras trygghet och utveckling. Studien bygger på en kvalitativ metod och det insamlade materialet har vi fått genom intervjuer och relevant kurslitteratur som vi tillsammans sammanställt och analyserat. Vi har använt oss av ett sociokulturellt och fenomenologisk perspektiv för att titta på och analysera studiens empiri. Resultatet visar att pedagogerna ute i verksamheten arbetar aktivt med miljön samt de pedagogiska verktyg som behövs för att strukturera upp verksamheten så den passar för barn med autism. Men det finns en frustration bland pedagogerna när det kommer till att få tiden att räcka till då ett barn med autism kan vara resurs och tidskrävande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject pedagogiska hjälpmedel
inkludering
takk
bemötande
autism
bildstöd
autism i förskolan
förskolan
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/22869 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics