"Vi är ett med naturen" - En kvalitativ intervjuanalys med miljöaktivister

DSpace Repository

"Vi är ett med naturen" - En kvalitativ intervjuanalys med miljöaktivister

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Vi är ett med naturen" - En kvalitativ intervjuanalys med miljöaktivister
Author Schiller, Fredrik ; Svendler, Simon
Date 2017
English abstract
The study investigates what has impacted the environmental dedication of environmental activists and how that knowledge can be used to increase the environmental engagement in society. Four environmentalists with different backgrounds participated in qualitative interviews which were subsequently encoded in themes. The interviews were analyzed in relation to theories within, among others, environmental psychology. The results shows four main themes which were impact of nature, social impact, the impact of education and the individual's responsibility in society, that had a decisive impact on the environmental activists commitment. In order to increase environmental engagement in society, nature contact should take place in an educational context that emphasizes understanding of being part of nature, based on biospheric values.
Swedish abstract
Studien undersöker vad som format miljöengagemanget hos miljöaktivister samt hur den kunskapen kan användas för att öka miljöengagemanget i samhället. Fyra miljöaktivister med olika bakgrund har medverkat i kvalitativa intervjuer som kodades i teman. Intervjuerna analyserades i relation till ett flertal teorier inom bland annat miljöpsykologi. Resultatet visade på fyra övergripande teman, vilka var naturens betydelse, social påverkan, utbildningens påverkan och individens ansvar i samhället, som haft en avgörande inverkan på miljöaktivisternas engagemang. För att öka miljöengagemanget i samhället bör naturkontakt ske i en pedagogisk kontext som lyfter fram förståelsen av att vara en del av naturen, baserat på biosfäriska värden.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Miljöengagemang
Miljöaktivism
Naturkontakt
Påverkande faktorer
Samhörighet med naturen
Handle http://hdl.handle.net/2043/22892 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics